Rågeregulering samt anden regulering

Rågereguelring finder sted jvf. jagtlovens paragraf vedrørende regulering af skadevoldende vildt. Derfor er det kun tilladt for jægere, der er fyldt 18 år.

Til rågeregulering i Krabbesholm skov må der kun anvendes luftgevær med en haglstørrelse på 5,5 millimeter. Dette er et krav fra Skive kommune grundet skovens beliggenhed i forhold til Skive by.
Tilmelding til rågeregulering skal ske ved henvendelse til Jesper Poulsen, Tlf. 21321683 eller mail: poulsenj02@gmail.com. Ved tilmelding oplyses:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobilnr.
  • E-mail
  • Medlemsnr.
  • Kopi af gyldigt jagtegn for jagtåret 2024 (eftersendes evt.)

Tilmelding senest 01.april 2024.

Der er nu krav om, at reguleringsjægere bærer orange vest med påskrift "reguleringsjæger". Jagtforeningen har fået udleveret veste af Skive kommune.  Vest samt reguleringstilladelse udleveres d. 14/4 kl. 10.00 ved personligt fremmøde i jagthytten på Bjørnevej 25, 7800 Skive. Her vil der også være en samlet orientering om muligheder for regulering. For nye reguleringsjægere, vil der være påvisning af reguleringsområder. Mødet gælder også "gamle" reguleringsjægere.

Foreningen bliver af og til anmodet om at hjælpe med regulering af måger og duer. Er du interesseret i at hjælpe med dette, kan henvendelse ligeledes ske til Jesper Poulsen.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074