Online indmeldelse

Kursistmedlemskab. Medlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2018/2019.Kursistmedlemskab. Medlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2018/2019.dlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2018/2019.

Fornavn
Efternavn
Fødselsdag
Emailadresse
Mobil
Vejnavn og nummer
Postnummer
Post by
Angiv indmeldelsesform Ny indmeldelse
Genindmeldelse
Adresseændring 
Angiv medlemsform
se evt. nedenfor
Ordinært medlemskab
Husstand medlemskab *1)
Ungdomsmedlemskab
Seniormedlemskab
Ekstraordinært medlemskab *1)
Støttemedlemskab
Kursistmedlemskab
*1) Ordinært medlemsnr. anføres
 

Der er 7 former for medlemskab.

A
Ordinært medlemskab:
B
Husstand medlemskab:
Ordinært medlem, kan efter begæring få optaget de hos han / hende fastboende familiemedlemmer som ordinær medlemmer, men uden ret til levering af jagtdet.
C
Ungdomsmedlemskab:
Ungdomsmedlemskab er muligt indtil det år, hvor vedkommende fylder 25 år.
D
Seniormedlemskab:
Efter ansøgning kan ordinære medlemmer i det år, de fylder 65 overføres til senior medlemskab.
E
Ekstraordinært medlemskab:
For medlemmer, som er ordinært medlem i anden lokalforening. Får dog ikke leveret jagtbladet.
F
Kursistmedlemskab:
Medlemskabet er for nye jæger som tager jagttegn i 2001
Kontingentet opkrævet direkte fra Danmarks Jægerforbund
G
Støttemedlem uden Jagttegn. 
H
Kursistmedlemskab. Medlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2018/2019.

 


Skive Jagtforening

Formand: Anders Laigaard

Glyngørevej 12
7800 Skive
Telefon: 9752 6864
Mobil: 2092 3307
Mail:anders.laigaard@skolekom.dk

MobilePay nr 46074