Der er 7 former for medlemskab:

A. Ordinært medlemskab.

B. Junior medlemskab. Er for børn og unge fra 0 til 15 år

C. Ungdomsmedlemskab. Ungdomsmedlemskab er muligt indtil det år, hvor vedkommende fylder 25 år.

D. Husstands medlemskab. Et ordinært medlem kan efter begæring få optaget de hos ham/hende fastboende familiemedlemmer som ordinært medlem dog uden ret til levering af medlemsbladet ”JÆGER”.

E. Seniormedlemskab. Medlemmer født i 1948 eller tidligere.

F. Ekstraordinært medlemskab. Medlemmer som er ordinært medlem i anden lokalforening. Får dog ikke leveret medlemsbladet.

G. Støttemedlem uden Jagttegn.

H. Kursistmedlemskab. Medlemskabet er for nye jægere, som tager jagttegn i 2019/2020.

Bliv med klik her


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074