Hermed indkaldes til ordinært kredsmøde i Kreds 2, den 7.marts 2024 i Vildbjerg sports og kulturcenter. 

Mødetid: Indskrivning og spisning fra kl. 18:00. Mødet begynder kl. 19:00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om kredsens virksomhed.

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme.

6. Valg af kredsformand.

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem.

8. Valg af aktivitetskoordinatorer.

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

 

 


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074