Hermed indkaldes til ordinært kredsmøde i Kreds 2, den 8.marts 2023 i Plexus, Idom. 
Mødested: Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro.
Mødetid: Indskrivning og spisning fra kl. 18:00. Mødet begynder kl. 19:00.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om kredsens virksomhed.
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem, og suppleant for samme.
6. Valg af kredsformand.
7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem.
8. Valg af aktivitetskoordinatorer.
9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
 

Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 18:00.

Tilmelding MED mandatkort (tale- og stemmeret) inkl. spisning skal ske gennem egen jagtforeningsformand eller -kasserer. Bemærk at denne ene tilmelding gælder både mandatkort og spisning.

Hvis man ønsker at deltage i kredsmødet, men IKKE har mandatkort, skal man tilmelde sig kun TIL SPISNING via den grønne knap (tilmelding) på DJ's hjemmeside.  (jaegerforbundet.dk)

Tilmelding til Anethe Karlsen - 40350633, senest den 20. februar 2023 af hensyn til køkkenet.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen, Kreds 2
Danmarks Jægerforbund  


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074