Bukkejagt

Bukkejagten er forbeholdt medlemmer og udøves på samtlige af foreningens arealer i perioden 16/5-15/7. Deltagelse i hele skovdagen samt information er en forudsætning for deltagelse i lodtrækning og bukkejagt.

Information og lodtrækning af områder og datoer vil finde sted i forlængelse af skovdagen, søndag d. 07/4-2019. Dette vil finde sted i jagthytten.

Det er endvidere en forudsætning, at den obligatoriske riffelprøve er bestået. Gyldigt Jagttegn med ”riffelprøve bestået” samt riffeltilladelse skal forevises. Betaling for deltagelse skal erlægges samme dag.

Information og lodtrækning starter, når vi har afsluttet dagens opgaver i skoven. Vi forventer at være færdige ca. 16.00. Der kan ikke deltages ved stedfortræder. Antallet af bukke til afskydning afhænger af efterårets jagter og oplyses på informationsmødet, men normalt 5-7 bukke.

Bukkejagt finder sted 16/5, i weekends samt på onsdage om morgenen indtil kl. 08.00 og om aftenen fra kl. 20.00. Jagt finder sted fra skydestiger og som pürsch.

Områder og placering af stiger vil fremgå af påvisning på den obligatoriske informationsdag.

Pris for deltagelse i bukkejagt: kr. 600,- og dækker pürsch og stiger, så længe der er ledige datoer. Skyder du en buk koster det yderligere kr. 400,-

Området ved Vandværket er forbeholdt bukkejagt med bue, men der vil også være mulighed for riffeljagt i det omfang, der ikke er buejægere. Jagten foregår under samme betingelser som for øvrig bukkejagt og kræver ligeledes fremmøde til instruktion og lodtrækning.

Du kan læse mere på vores hjemmeside, hvor du også finder retningslinjerne for bukkejagten i Skive Jagtforening.

Kontaktperson: Anders Poulsen, tlf.: 32665950


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Laigaard

Glyngørevej 12
7800 Skive
Telefon: 9752 6864
Mobil: 2092 3307
Mail:anders.laigaard@skolekom.dk

MobilePay nr 46074