Generalforsamling 2019

Skive Jagtforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 11. september 2019, kl. 1900, i jagthytten på Bjørnevej 25.

Kl. 18.00 inviterer foreningen på suppe, inden vi begynder på selve generalforsamlingen. Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig ved John Kjeldsen, senest 6. sept.

Man kan naturligvis stadig støde til uanmeldt kl. 19.00, når selve generalforsamlingen begynder.
Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning for året.
  • Regnskabsberetning.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen. På valg er Annette Davidsen, Steffen Jensen, Svend Bundgaard og Anders Laigaard
  • Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Nicolai Laustsen og Magnus Sørensen.
  • Valg af revisorer. På valg er Palle Christensen og Per Bregendahl.
  • Valg af revisorsuppleant. På valg er Mads Holm.
  • Eventuelt. Lodtrækning af fine gevinster. Alle fremmødte deltager.

Husk at medtage krageben, rågeben og hjorte/bukkeopsatser.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Laigaard

Glyngørevej 12
7800 Skive
Telefon: 9752 6864
Mobil: 2092 3307
Mail:anders.laigaard@skolekom.dk

MobilePay nr 46074