Generalforsamling 2021

 

Skive Jagtforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. september 2021, kl. 1900, i jagthytten på Bjørnevej 25.

Kl. 18.00 inviterer foreningen på suppe, inden vi begynder på selve generalforsamlingen. Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig ved Anethe Karlsen - Tlf. 40350633. Mail: jagtcocker@gmail.com, senest 5.september. 

Man kan naturligvis stadig støde til uanmeldt kl. 19.00, når selve generalforsamlingen begynder.
Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning for året.
  • Regnskabsberetning.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen. På valg er Anders Laigaard, Svend Bundgaard, Anethe Karlsen og Steffen Toft Jensen.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Nielsen og Magnus Sørensen.
  • Valg af revisorer. På valg er Palle Christensen og Per Bregendahl.
  • Valg af revisorsuppleant. På valg er Mads Holm.
  • Eventuelt. Lodtrækning af fine gevinster. Alle fremmødte deltager.

Husk at medtage krageben, rågeben og hjorte/bukkeopsatser.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen


Fyensgade 7,
7800 Skive.
Tlf. 32665950.
Mail: anders.poulsen1@gmail.com

MobilePay nr 46074