Generalforsamling 2022

 

Skive Jagtforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. september 2023, kl. 1900, i jagthytten på Bjørnevej 25.

Kl. 18.00 inviterer foreningen på et let traktement, inden vi begynder på selve generalforsamlingen. Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig ved Anethe Karlsen - Tlf. 40350633. Mail: jagtcocker@gmail.com, senest 5.september. 

Man kan naturligvis stadig støde til uanmeldt kl. 19.00, når selve generalforsamlingen begynder.
Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning for året.
  • Regnskabsberetning.
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelsen. På valg er Anethe Karlsen, Steffen Toft Jensen, Hans Stephansen og Tue Kristiansen.
  • Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Nielsen og Steen Bødker.
  • Valg af revisorer. På valg er Mads Holm og Per Bregendahl.
  • Valg af revisorsuppleant. 
  • Eventuelt. Lodtrækning af fine gevinster. Alle fremmødte deltager.

Husk at medtage krageben, rågeben og hjorte/bukkeopsatser.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074