Indkaldelse til Ordinært Jægerråds Årsmøde, Skive, onsdag d. 23. januar 2020. Mødet afholdes kl. 19.00 i Jægerlunden i Rønbjerg.
Mødet er for alle jægere i Skive Kommune, som er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
 3. Aflæggelse af beretning for Grønt råd i Skive Kommune.
 4. Valg af formand.
 5. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
 6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2020.
 8. Orientering ved Hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk.
 9. Orientering ved Kredsformand.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af Jægerrådsbestyrelsen, skal skriftligt være Jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

 1. Bestyrelsen i Jægerrådet Skive.
 2. Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Bemærkninger til dagsordenen:

Pkt. 5: Jægerrådet Skive har 5 delegerede ud af de 62 i kredsen.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen


Fyensgade 7,
7800 Skive.
Tlf. 32665950.
Mail: anders.poulsen1@gmail.com

MobilePay nr 46074