Indkaldelse til Ordinært Jægerråds Årsmøde, Skive, onsdag d. 23. januar 2019. Mødet afholdes kl. 19.00 i Skive Jagtforenings jagthytter på Bjørnevej 25, 7800 Skive
Mødet er for alle jægere i Skive Kommune, som er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
 3. Aflæggelse af beretning for Grønt råd i Skive Kommune.
 4. Valg af formand.
 5. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
 6. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 7. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2019.
 8. Orientering ved Hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk.
 9. Orientering ved Kredsformand Knud Pedersen.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af Jægerrådsbestyrelsen, skal skriftligt være Jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

 1. Bestyrelsen i Jægerrådet Skive.
 2. Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Bemærkninger til dagsordenen:

Pkt. 5: Jægerrådet Skive har 5 delegerede ud af de 62 i kredsen.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Laigaard

Glyngørevej 12
7800 Skive
Telefon: 9752 6864
Mobil: 2092 3307
Mail:anders.laigaard@skolekom.dk

MobilePay nr 46074