Indkaldelse til Ordinært Jægerrådsårsmøde, Skive, torsdag d. 18/1 2024.

Mødet afholdes kl. 19.00 i Jagthytten - Salling jagtforening.
Mødet er for alle jægere i Skive Kommune, som er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke og Grønt råd.
 3. Valg af formand.
 4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
 5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2023.
 7. Indkomne forslag
 8. Orientering ved Hovedbestyrelsesmedlem og Kredsformand.
 9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på mødet, og som ikke fremsættes af Jægerrådsbestyrelsen, skal skriftligt være Jægerrådsformanden i hænde senest tre uger før årsmødet.

Forslag kan fremsættes af årsmødets deltagere:

 1. Bestyrelsen i Jægerrådet Skive.
 2. Samtlige medlemmer af Jægerforbundet i kommunen.

Bemærkninger til dagsordenen:

Pkt. 6: Jægerrådet Skive har 4 delegerede ud af de 64 i kredsen.


Vores sponsorer

Støt dem de støtter os!

Skive Jagtforening

Formand: Anders Poulsen

Jagtforeningens adresse:
Bjørnevej 25,
7800 Skive.

MobilePay nr 46074